top of page

Tietosuojaseloste 

 Luotu 31.3.2023/Päivitetty 22.3.2024

 

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot:

 

Korpidigi/ Laura Rautionaho
Pounupolku 6 B8, 96910 Rovaniemi

 

Yhteydenotot rekisteriasioihin liittyen osoitteeseen: korpidigi@gmail.com

 

ASIAKASREKISTERI:

 

Rekisterin tarkoitus on Korpidigin asiakassopimuksen tai -tilauksen velvoitteiden täyttäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. 

Asiakasrekisterissä olevia asiakastietoja käytetään palveluiden tuottamiseen, laskuttamiseen, viestintään asiakkaan suuntaan, tilastollisiin tarkoituksiin, sekä tarvittaessa maksun perimiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat asiakassopimuksen täytäntöönpano tai oikeutettu etu asiakassuhteen hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

Rekisteri pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

 

• asiakkaan yhteyshenkilön nimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• Y-tunnus

 

Henkilötietojen säilyttäminen:

 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi. 

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille:

 

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisin vaatimuksin ja mahdollisista tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietoja käsittelee vain ne henkilöt, jotka niitä työnsä puolesta tarvitsevat. Luovutamme henkilötietoja ainoastaan yritystoiminnan mahdollistamiseksi ja palveluiden laskuttamiseen.

Asiakkaan oikeudet:

 

Asiakkaalla on tarkistus- sekä oikaisuoikeus häneen koskeviin tietoihin, joita rekisteriin on tallennettu. Asiakkaalla on myös peruutusoikeus, sekä poisto-oikeus asiakasta koskeviin tietoihin.

bottom of page